Адвоцин

Този продукт не може да бъде закупен!

Адвоцин

Артикул код: 148

ADVOCIN - инжекционен разтвор за едри преживни животни.

Състав: 1 ml съдържа:

Активна субстанция: Danofloxacin 180.00 mg (еквивалентен на 228.4mg Danofloxacin mesylate)

Помощни вещества: Phenol 2.50 mg, Monothioglycerol 5.00 mg, Ексципиенти qsp 1 ml

Терапевтични показания:

При говеда: лечение на респираторни заболявания, причинени от Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida и Histophilus somni чувствителни към данофлоксацин.

При крави: лечение на остър мастит причинен от Escherichia coli чувствителни към данофлоксацин.

При новородени телета: за лечение на ентеритни инфекции, причинени от Escherichia coli чувствителни към данофлоксацин.

Противопоказания:

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция, към други (флуоро)квинолони или някое от помощните вещества.

Нежелани странични реакции:

В много редки случаи, след прилагането на продукта при чувствителни животни може веднага или на по-късен етап да настъпи анафилактичен шок. Подкожното приложение на продукта предизвиква умерена възпалителна реакция в тъканите около мястото на инжектиране. Произтичащите лезии могат да се задържат до 30 дни.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

Дозировка, метод и начин на прилагане:

6мг/кг/ телеснa маса (1мл/30 кг т.м.) за еднократно подкожно или венозно приложение.

Ако клиничните симптоми на респираторни или ентеритни заболявани продължат до 48 часа след първото приложение, може да се постави още една доза от 6мг/кг т.м. Препоръчва се животните да се третират в ранните стадии на заболяването като се даде оценка на ефекта от лечението в рамките на 48 часа.

За лечение на остър мастит, продуктът трябва да се приложи в доза 1мл/30 кг телесна маса за еднократно подкожно или венозно приложение. Клиничните симптоми трябва да се наблюдават внимателно и при необходимост да се назначи помощна терапия.

Ако се наблюдават клинични признаци в рамките 36 до 48 часа след първото приложение, стратегията на антибиотичното лечение трябва да се преразгледа. Препоръчително е третирането на животните да се извършва в ранните етапи на заболяването и да се извърши преценка на отговора към третирането в рамките 36-48 часа.

При употреба на продукта при говеда с тегло по-голямо от 450 кг, дозата трябва да се раздели така, че не повече от 15 мл продукт да се прилагат в едно и също място на инжектиране.

Съвет за правилно приложение:

Когато се третират по-голям брой животни с един флакон се препоръчва употребата на автоматична дозираща спринцовка, с цел избягване на прекаленото пробиване на гумената тапа.

Карентен срок:

Месо и вътрешни органи: 8 дни; мляко: 4 дни.

Специални условия за съхранение на продукта:

Да се съхранява в оригинална опаковка. Да се пази от светлина.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковката:

28 дни

Специални предупреждения:

Безопасността на продукта не е доказана при бикове за разплод. Употребата на продукта в разрез с изискванията описани в Кратката характеристика на продукта маже да доведе до поява на намножаване на бактериите резистентни към флуорквинолоните и може да намали ефективността при третиране с други квинолони, поради потенциална кръстосана резистентност.

Употребата на флуорквинолоните трябва да се основава на изследвания за чувствителност, съобразявайки се с официалната антимикробна политика. Разумно е да се използва в случаи, когато другите класове антибактериални средства не действат при определени клинични условия. Няма ефикасност срещу Грам-положителните бактерии.

При флуорквинолоните, предозиране с многократно над препоръчаните дози, е установено индуциране на ерозия на ставните хрущяли. Затова е необходимо прецизиране на дозата. Продуктът трябва да се прилага предпазливо при животни със ставни заболявания и/или смущения в развитието на хрущялите.

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него:

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

Допълнителна информация:

Размери на опаковката: Кутия съдържаща флакон от 50 мл, 100 мл или 250 мл.

Производител: ZOETIS

прегледи 2632

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0879 801 808 и на електронната поща (натиснете тук)

Свързани продукти