ДЕТРАЛ АЕРОЗОЛЕН СПРЕЙ ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИ ПО СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ 500 мл.

ДЕТРАЛ АЕРОЗОЛЕН СПРЕЙ ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИ ПО СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ 500 мл.
В наличност

Цена: 7.30 лв.


Артикул код: 96320

За поръчки: (0879) 801 808

ДЕТРАЛ АЕРОЗОЛЕН СПРЕЙ ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИ ПО СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ 500 мл.

Активно вещество: Делгаметрин 0.015 гр./100 гр.

Приложение: Прилага се за борба с летящи насекоми (мухи) в битови помещения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение и др.

Категория на потребители: професионална и масова.

Група 3 „ Биоциди за борба с вредителите.

Подгрупа 18 "Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги".

Препаратът е вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна  среда.

Начин на употреба:
Разклатете добре преди употреба. Дръжте опаковката вертикално и пръскайте повърхността от разстояние 45 см. като избягвате прекаленото намокряне.

По време на третирането от помещението да бъдат изведени хора и домашни любимци. Хранителните продукти и напитки да бъдат покрити. Не се изисква затваряне на помещение след напръскване. Прилагайте в добре проветрявано помещение.

Съвети за безопасност:

Да се пази далече от достъп на деца.  Да не се вдишват изпаренията.  Да се използва само на проветриви места.

При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Този продукт, както и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.

Опаковка: 500 мл.

Марка: Bruer

5.0, 1 гласа

прегледи 114

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0879 801 808 и на електронната поща (натиснете тук)

Свързани продукти