Доксипрекс

Този продукт не може да бъде закупен!

Доксипрекс

Артикул код: 90

Doxyprex 100 mg/g премикс

Състав:

Всеки грам съдържа: 100 mg доксициклин база под формата на хиклат. Помощни вещества: Грис q.s.

Фармацевтична форма:

Премикс за медикаментозни фуражи. Doxyprex се предлага под формата на жълти гранули.

Прицелни животни:

Прасета (след отбиване).

Показания:

За лечение и профилактика на дихателни заболявания по свинете, причинявани от
чувствителни към доксициклин Pasteurella multocida и Bordetella bronchiseptica, когато болестта е диагностицирана в стадото.

Противопоказания:

Да не се използва при животни със свръхчувствителност към тетрациклини. Да не се използва при животни с увреждане на черния дроб.

Специални предпазни мерки:

Приемът на медикаментозен фураж от страна на животните може да бъде променен в резултат на заболяване. В случай на недостатъчен прием на фураж, животните трябва да бъдат лекувани парентерално.
Поради вариабилността в чувствителността на бактериите към доксициклин, употребата на продукта трябва да се основава на бактериологични проби и изследване на чувствителността или на скорошни случаи във фермата, като се вземат предвид изискванията за употреба на противомикробните средства.
Да се избягва работа с продукта, ако е налице свръхчувствителност към тетрациклини. Да се подхожда с повишено внимание с оглед избягване на контакт с продукта по време на влагането му във фуража, както и при прилагането на медикаментозния фураж на животните. Трябва да бъдат взети адекватни мерки, за да се избегне разпръскване на прах по време на влагането на продукта във фуража. Препоръчва се използването на противопрахова маска, ръкавици, работно облекло и предпазни очила. Да се избягва контакт с кожата и очите. Ако това се случи, трябва да се измие обилно с вода. Да не се пуши, яде или пие по време на работа с продукта. Ако след експозиция се появят симптоми като кожен обрив, трябва да се потърси лекарска помощ. Възпаление на лицето, устните и очите или
затруднения в дишането са по-тежки симптоми, които изискват спешна медицинска намеса.

Странични реакции:

Както при всички тетрациклини, могат да се проявяват алергични реакции и фотосенсибилизация. Храносмилателни нарушения, дължащи се на чревна дисбактериоза, могат да се проявят при много продължителни курсове на лечение..
Не се препоръчва използването му по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти:

Резорбцията на доксициклин може да бъде намалена при наличието на големи количества Ca,Fe, Mg или Al в храната. Да не се прилага в комбинация с антиациди, каолин и железни препарати. Да не се прилага едновременно с бактерицидни антибиотици като бета-лактами.

Дозировка:

За приложение във фуража.
Препоръчваната доза е 10 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден (еквивалентни на 1 g Doxyprex/10 kg т.т.) в продължение на 7 последователни дни. За прасета с дневен прием от 40 g фураж/kg т.т./ден тази доза съответства на 250 mg доксициклин на килограм фураж, което означава норма на влагане от 2,5 kg/тон. Приемът на фураж ще зависи от клиничното състояние на животното. С оглед постигане на точна дозировка, концентрацията на противомикробното средство трябва да бъде коригирана, като се вземе предвид дневния прием на фураж към началния момент на лечението. За изчисляване на дозировката може да се използва следната формула:
1 mg Doxyprex/kg фураж = 10 mg доксициклин/kg т.т. x 10 x телесно тегло (kg)/дневен прием на фураж (kg).
Указания за смесване:
Премиксът е предназначен за влагане единствено в гранулирани медикаментозни фуражи. За производството на медикаментозни фуражи могат да бъдат използвани следните пълноценни фуражи за прасета:
Стартер за прасенца I (пълноценен фураж до достигане на приблизително 20 kg телесно тегло). Стартер за прасенца II (пълноценен фураж до достигане на приблизително 35 kg телесно тегло). Пълноценен фураж за прасета за угояване до достигане на приблизително 50 kg телесно тегло. Пълноценен фураж за прасета за угояване с телесно тегло приблизително 50 kg. Пълноценен фураж за прасета за угояване с телесно тегло приблизително 35 kg. За влагане на продукта във фуража трябва да се използва хоризонтален лентов смесител.
Препоръчва се една част Doxyprex първо да се смеси с една част от фуража, след което да се добави останалият фураж и да се размеси добре. След това медикаментозният фураж може да бъде гранулиран. Условията на пелетиране включват предварителна топлинна подготовка на съставките при 55-65 °C и 10% влажност. Преди гранулирането брашното не трябва да достигатемпература по-висока от 55 °C.

Предозиране:

При проведените проучвания, в които медикаментозен фураж с 600 ppm (2,4 пъти над препоръчваната доза) е прилаган на животни с тегло 20-30 kg за период, два пъти по-дълъг от препоръчвания, не са установени симптоми на непоносимост към изследваното вещество.

Карентен срок:

Месо и вътрешни органи: 7 дни.

Фармакологични особености:

Фармакотерапевтична група: Противобактериални средства за системна употреба -
Тетрациклини, Ветеринарномедицински анатомо-терапевтичен Код: QJ01AA02.
Доксициклин е широкоспектърен антибиотик с бактериостатично действие, който действа чрез нарушаване синтеза на бактериален протеин при чувствителните видове. Доксициклин е полусинтетичен тетрациклин, получен от окситетрациклин, който въздейства на 30S субединицата на бактерийната рибозома посредством обратимо свързване, чрез блокиране свързването на аминоацил-тРНК (транспортна РНК) с комплекса иРНК (информационна РНК)/рибозома, с което се избягва прибавянето на нови аминокиселини към нарастващата пептидна верига като така се нарушава синтезът на протеини.

Несъвместимости:

Да не се прилага съвместно с окисляващи вещества.

Срок на годност:

3 години. Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 3 месеца.
Срок на годност след влагане в пелетирания фураж: 3 месеца. След първо отваряне, съхранявайте опаковката плътно затворена.

Съхранение:

Да се съхранява при температура под 30 °C. Да се съхранява на сухо място.

Вид и състав на първичната опаковка:

Контейнери от 1 kg, 5 kg, 20 kg и 25 kg. Термично запечатани пликове със сложна обвивка, съставена от външен слой от полиестер, среден слой от алуминий и вътрешен слой от полиетилен, който е в контакт с продукта. При опаковките от 5 kg, 20 kg и 25 kg, пликовете съдържат допълнителен междинен слой отнайлон. Затварянето е посредством термично запечатване.

Мерки при унищожаване:

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, ако има такива,трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
Industrial Veterinaria, S.A., Esmeralda, 19, E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Испания, Тел: +34 934 706 270, Факс: +34 933 727 556.

прегледи 1944

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0879 801 808 и на електронната поща (натиснете тук)

Свързани продукти