Енрофлоксацин (Байтрил) 10 %

Този продукт не може да бъде закупен!


Артикул код: 91

Състав:

Всеки 100 ml съдържат:
Енрофлоксацин 10 грама

Терапевтични показания:

За лечение на инфекциозни заболявания при пилета и пуйки, смесени и вторични инфекции при вирусни заболявания, при заболявания, причинени от микоплазми и при следните чувствителни към Baytril Грам-отрицателни и Грам-положителни бактерии:
Haemophilus paragallinarum (инфекциозна хрема), Pasteurella, E. Coli, Salmonella, Staphylococcus, Erysipelothrix rhusiopathiae.
Целта на терапията е подтискане на клиничните симптоми на салмонелоза и понижаване на смъртността с едновременно намаляване на отделянето салмонела, което се постига само за няколко седмици чрез употребата на Baytril. Третирането с Baytril не води до изкореняване на салмонелите и микоплазмите.
Baytril 10% oral solution е показан за употреба при пилета и пуйки, когато клиничният опит, подпомогнат при възможност с тест за чувствителност, посочва enrofloxacin като най-подходящият избор.

Противопоказания:

Съществуваща резистентност срещу хинолони, като тази резистентност често е пълна. Съществува и пълна кръстосана резистентност с други флуорхинолони.
Тъй като чувствителността на стрептококите към enrofloxacin е незначителна, не се препоръчва употребата на Baytril 10% при наличието на стрептококови инфекции.
Да не се използва при птици, от които се получават яйца за човешка консумация.
Нежелани странични реакции:
Употребата на флуорхинолони през периода на растеж е съпроводена с подчертан и продължителен повишен прием на питейна вода, поради което може да се повиши и приема на активна субстанция при висока температура, това потенциално може да доведе до увреждане на ставния хрущял, което се проявява с двигателни нарушения.
Ако забележите някакви сериозни странични ефекти или други, неупоменати в тази листовка, моля незабавно да уведомите вашия ветеринарен лекар.

Употреба по време на бременност, лактация и яйценосене:

Неприложим

Видове животни, за които е предназначен:

Пилета и пуйки.

Дозировка за всеки вид животно:

Медикаментозната вода трябва да се приготвя непосредствено преди употреба. По време на лечението птиците не трябва да имат достъп до друга вода. На всички птици трябва да бъде осигурен достъп до медикаментозната вода.
50 мл Baytril 10% / 100 литра питейна вода = 5 гр. enrofloxacin/100 л питейна вода
(= 50 ррm) до и включително следните възрастови групи:
бройлери, пуйки за угояване 1-3 седмица;
бройлери за разплод, кокошки носачки за разплод 1-5 седмица.
При наличие на салмонелоза, смесени инфекции или хронични заболявания, препоръчителната доза при бройлери, пуйки за угояване, при бройлери за разплод на 3 седмица от излюпването и при кокошки носачки за разплод на 5 седмица от излюпването е както следва:
100 мл Baytril 10% / 100 л питейна вода = 10 г enrofloxacin / 100 л питейна вода (= 100 ррm).
Като основно правило, дозата за птици на тази възраст или по стари, които консумират относително по-малко количество вода на кг телесно тегло, например по-стари бройлери, по-стари пуйки и ярки не трябва да е по-ниска от:
10 мг enrofloxacin / кг телесна маса на ден

Начин на приложение:

Перорално приложение чрез питейната вода
Продължителност на лечението
При салмонелоза и смесени инфекции лечението трябва да продължи от 3 до 5 последователни дни, а при хронични форми – 5 последователни дни.
В случай на липса на клинично подобряване до 2 – 3 дни повторете теста за чувствителност, и при необходимост обмислете промяна на терапията ако има такива показания.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти)

Интоксикацията с флуорхинолони може да причини гадене, повръщане и диария

Карентен срок:

Животински тъкани предназначени за консумация:
пилета – 3 дни;
пуйки - 3 дни.

Специални предпазни мерки за съхранение:

Да не се съхранява при температури над 25 C.
Baytril 10% oral solution и медикаментозната вода трябва да се съхраняват на места защитени от слънчева светлина.
Да се съхранява на недостъпни за деца места.

Специални предупреждения:

Специални предпазни мерки за употреба за всеки вид животни, за които е предназначен
Неправилната употреба на продукта и неспазването на инструкциите, посочени в листовката, може да повишат бактериалната резистентност към флуорхинолоните и съответно да понижат ефективността от лечението с други хинолони поради възможност от кръстосана резистентност.
Официалните местни правила за работа с такива медикаменти трябва да се взимат предвид, когато се използва продукта.
Поради възможност от изграждане на резистентност Baytril 10% oral solution, както всички флуорхинолони не трябва да се използва при незначителни инфекции.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните.
Незабавно измийте всякакви остатъци от продукта върху кожата или очите.
По време на употреба да не се яде, пие или пуши.

Специални предпазни мерки при унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него:

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.
Попитайте вашия ветеринарен лекар какво да правите с ВМП, които са ви ненужни. Тези мерки ще ни помогнат да предпазим околната среда.
Да се унищожават съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

 

прегледи 12819

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0879 801 808 и на електронната поща (натиснете тук)

Свързани продукти