Масти Вейксим

Този продукт не може да бъде закупен!

Масти Вейксим

Артикул код: 84

Търговско наименование:

Masti Veyxim
Масти Вейксим
Маслена суспензия на интрамамарно приложение при говеда

Състав:

10 гр. съдържат:
Алфа-токоферол ацетат (витамин Е ацетат) - 120.00mg
Витамин А концентрат - 100'000 IU
Химотрипсин - 2'400 FIP-U
Трипсин - 240 FIP-U
Папаин - 6 FIP-U

Терапевтични показания:

Говеда:
Неинфекциозни възпаления на вимето.
Помощно лечение при инфекциозни остри, хронични и субклинични мастити към антибиотично лечение по антибиограма.

Противопоказания:

Няма

Нежелани странични реакции:

В някои случаи препарати, съдържащи ензими (особено, ако бъдат инжектирани или вкарани във вимето) могат да предизвикат лесно или трудно забележими отоци. Тези отоци са безопасни и трябва да бъдат разглеждани като силна реакция на тъканта. След няколко дни ще изчезнат без усложнения.
Ако забележите някакво сериозно възпаление или други ефекти, вследствие от употребата на този БМП, които не са описани в това упътване за употреба, моля незабавно уведомете вашия ветеринарен лекар.

Видове животни, за които е предназначен:

Говеда

Дозировка и начин на прилагане:

За интрамамарно приложение
1 инжектор във всяка засегната четвъртинка на вимето след пълно издояване на млякото и след почистване и дезинфектиране на вимето и върховете на цицките. 1-3 инжектори в интервал от 12 часа.
Да се разклаща добре преди употреба!

Карентен срок:

Говеда:
Месо и вътрешности: 0 дни
Мляко: 1 ден

Специални предпазни мерки за съхранение на продукта:

Да се държи далеч и скрит от погледа на деца.
Да не се съхранява при температура над 25 градуса С
Да не се използва след изтичането на срока на годност, посочен върху опаковката.

Специални предупреждения:

Няма

Предпазни мерки при унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него:

Лекарствата не трябва да бъдат изхвърляни в канализацията с отходните води или заедно с домакинските отпадъци.
Попитайте вашия ветеринарен лекар какво да правите с ВМП, които са ви ненужни.

Допълнителна информация:

Инжектор от 10 гр. за интрамамарна употреба
Размери на опаковките: 10 x 10 гр.

 

прегледи 1312

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0879 801 808 и на електронната поща (натиснете тук)

Свързани продукти