Пенстреп- Джект

Този продукт не може да бъде закупен!

Пенстреп- Джект

Артикул код: 36

Качествен и количествен състав:
Съдържание в 1 ml:

benzylpenicillin, procaine 200 000 IU
dihydrostreptomycin sulphate 200 mg

Фармацевтична форма:

Суспензия за инжектиране

Клинични данни:

Животни, за които е предназначен ВМП
Говеда и прасета.

Показания за употреба:

Penstrep-ject е показан за третиране на инфекции предизвикани от чувствителни към пеницилин или стрептомицин бактерии. За лечение на инфекции на респираторната и урогениталната система, омфалит и артрит, субакутен мастит, септицемия и в случаи на секундерни инфекции.

Противопоказания:

Penstrep-ject не се прилага при животни хиперсензитивни към penicillin, procaine или streptomycin.
Реналните дисфункции са противопоказание за прилагане на dihydrostreptomycin.
Специални предпазни мерки за животните , за които е предназначен.
Може да се наблюдават свръхсензитивни реакции.

Специални предпазни мерки за употреба , включително специални предпазни мерки, които следва да се вземат от лицето , прилагащо продукта върху животните - няма

Неблагоприятни реакции ( честота на проявление и сериозност ) - няма

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене - няма

Взаимодействие с други ВМП и/или други форми на взаимодействие:
Да не се комбинира с бактериостатични антибиотици като напр. тетрациклини и макролиди.
Да не се комбинира dihydrostreptomycin с други потенциални нефротоксични агенти.
Да не се прилага dihydrostreptomycin едновременно с мускулни релаксанти или при животни под халотанова анестезия.

Доза и начин на приложение:


Говеда и прасета:1 ml на 10 - 20 kg / ж.т. - дневно.

Начин на приложение:

интрамускулно
Да се разклати добре преди употреба.

Предозиране – симптоми, процедури за действие при спешни случаи и антидоти, в случай на необходимост.
Procaine penicillin G и dihydrostreptomycin имат висок терапевтичен индекс.

Карентни срокове:

Месо: 28 дни Мляко: 3 дни

Фармакологични свойства:

Фармакодинамични свойства:

Penicillin-G е тясно спектърен пеницилин с висока степен на активност спрямо грам – позитивни микроорганизми. Пеницилините имат бактерициден ефект само спрямо растящите бактерии. Те инхибират активността на ензимите, които катализират свързването на гликопептидите, които формират клетъчната стена.
Dihydrostreptomycine е антибиотик с бактерицидно действие и относително тесен спектър. Той е ефективен главно срещу аеробни, грам негативни бактерии. Той действа, като нарушава нормалната функция на рибозомите чрез стопиране началото на синтеза на протеини.
Съвместната активност на penicillin и dihydrostreptomycin е по – голяма в сравнение с активността на всеки от тях поотделно.

Фармакокинетични данни:

След интрамускулна инжекция penicillin и dihydrostreptomycin се разпространяват в тъканите на
организма пропорционално на циркулацията в тези тъкани. Високи концентрации се постигат в
бъбреците, черния и белия дроб и мускулите. Преминаването през мембраните е улеснено при възпаление. Малко количество от пеницилина се метаболизира. Пеницилина и
дихидростриптомицина се екскретират с урината.

Фармацевтични особености:

Основни несъвместимости - няма.

Срок на годност, при необходимост след разтварянето на продукта във вода или след първото отваряне на първичната опаковка - 24 месеца.
Срок на годност след първото отваряне на опаковка - 30 дни

Специални предпазни мерки за съхранение - На хладно (+2°C до 8°C), защитен от светлина.

Вид и естество на първичната опаковката:

Бял, тип II стъклен флакон, затворен със сива запушалка от bromobutyl и капачка на сини ленти.

Специални предпазни мерки за обезвреждане на опаковката, на неизползваните ВМП или остатъците от тях, останали след употреба на тези продукти, ако са необходими.
Остатъците от препарата или препарат с изтекъл срок на годност трябва да се унищожават съгласно националната регулация.

Име на производителя и притежателя на лиценза за употреба
Dopharma B.V., Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, the Netherlands

Име и адрес на вносителя: Биовет АД, Пещера

 

прегледи 2964

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0879 801 808 и на електронната поща (натиснете тук)

Свързани продукти