Сензиблекс

Този продукт не може да бъде закупен!

Сензиблекс

Артикул код: 94

Sensiblex

Разтвор за мускулно и подкожно инжектиране при говеда и кучета.

Съдържание:

1 мл съдържа: Активна субстанция: 40.00 мг денаверин хидрохлорид (отгов. на 36.5 мг денаверин). Помощно вещество: 20.00 мг бензил алкохол.

Форма:

Инжекционен разтвор за мускулна и подкожна апликация.

Показания:

Говеда:
Облекчаване на раждането при първескини, активиране на прекъснати раждания, недостатъчно отваряне и разтваряне на мекия родилен път вследствие на слаби напъни или аномалии при разположението или големината на плода, тесен цервикс от първа и втора степен след реторзио утери, при фетотомии подобрява условията за работа и намалява риска от наранявания (прекалено голям плод, аномалии на разположението на мъртъв плод и др) , регулиране на родилната дейност при слаби напъни или прекалено силни контракции (спазми) на утеруса. За улесняване на раждането да се инжектира Сензиблекс към края на фазата на отваряне или по време на разтварянето на родилния път. При фетотомии е необходима допълнителна епидурална анестезия. При необходимост инжекцията със Сензиблекс може да бъде повторена със същата доза след 40-60 минути.

Кучета:
Активиране на прекъснато раждане.

Противопоказания:

Прилагането на препарата в началото на фазата на разкритие няма ефект. При кучета: едноплодие, патологична множествена бременност, прекомерно нарастване на зародиша.

Нежелани странични реакции:

Нарастващо безпокойство, краткотраен локален оток, липсващо или недостатъчно действие, налагащо допълнителни мерки за подпомагане на раждането.

Видове животни:

Говеда, кучета.

Лекарствени форми на взаимодействие:

Не са известни.

Дозировка, метод и начин на прилагане:

За мускулно и подкожно инжектиране.
5 до 10 минути след апликацията започва действието на препарата и след още 10 минути напълно разгръща действието си.

Юници: 5,0-10,0 мл (200 - 400 мг денаверин хидрохлорид / животно).
Крави: 10,0 мл (400 мг денаверин хидрохлорид / животно). При нужда дозата може да се инжектира повторно след 40 – 60 минути.

Кучета: 0,5 - 1,5 мл (20 - 60 мг денаверин хидрохлорид / животно)

Карентен срок:

Няма.

Мерки за съхранение на продукта:

Да се пази от достъп на деца! Да не се съхранява при температури над 25°С! Да не се използва след изтичане срока на годност, посочен на опаковката. След отваряне, да се използва в рамките на 28 дни!

Взаимодействие с други препарати:

Сензиблекс не трябва да се дава едновременно с други препарати. При допълнително прилагане на окситоцин се препоръчва внимателно дозиране поради опасност от засилване на действието му заедно с денаверина.

Предозиране:

При предозиране и интравенозно приложение може да се получи антихолинергичен ефект като напр. ускорено сърцебиене и учестено дишане.

Несъвместимост:

Не смесвайте с други медицински продукти.

Унищожаване:

Лекарствата не трябва да бъдат изхвърляни в канализацията или заедно с домакинските отпадъци. Попитайте вашия ветеринарен лекар какво да правите с ВМП, които са ви ненужни.

Допълнителна информация:

Стъклена опаковка от 50 мл с дози за многократно приложение. Размери на опаковката: 1 х 50 мл.

Притежател на лиценза за употреба:

Veyx-Pharma GmbH,34639 Schwarzenborn, Germany.

5.0, 1 гласа

прегледи 2290

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0879 801 808 и на електронната поща (натиснете тук)

Свързани продукти