Спот-он разтвор за котки

Този продукт не може да бъде закупен!

Спот-он разтвор за котки

Артикул код: 1

Наименование на ветеринарномедицинския продукт:

ProMeris 160 мг Spot On за малки котки
ProMeris 320 мг Spot On за големи котки

Количествен и качествен състав:

Активна субстанция:
Всеки мл. съдържа 200 мг метафлумизон.
Всяка единична доза (пипета) от ProMeris съдържа:
Обем доза в (мл) Метафлумизон (мг)
ProMeris за малки котки
(< 4 кг) 0,80 мл 160 мг
ProMeris за големи котки
(> 4 кг) 1,60 мл 320 мг
Помощни вещества:
За пълен списък на помощните вещества виж точка 6.1.

Фармацевтична форма:
Spot-on разтвор
С бистър жълт до кехлибарен цвят.

Клинични данни:

Видове животни, за които е предназначен ВМП:

Котки над 8 седмична възраст

Терапевтични показания, специфични за отделните видове животни:

За лечение и профилактика на опаразитявания с бълхи (Ctenocephalides canis и C. felis.) при котки. Ветеринарномедицинският продукт може да бъде ползван като част от лечебната стратегия на алергични дерматити, причинени от бълхи (FAD).

Противопоказания:

Да не се използва при малки котенца под 8 седмична възраст.

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Избягвайте контакт на продукта с очите на животните. Внимавайте животните да не погълнат продукта.
За да се получи оптимално унищожаване на бълхите, при наличие на различни домашни любимци в жилището, всички животни, обитаващи дома, трябва да се третират с подходящ инсектициден продукт. Препоръчително е да се третира площта около къщата с подходящи инсектициди.

Специални предпазни мерки при употреба:

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Употребата му при болни и слаби животни е рискована.
При болни и слаби животни да се използва само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.
Този ветеринарномедицински продукт се прилага само точково "spot-on". Не се прилага по орален или парентерален път.
Важно е дозата да се постави на място, което животното не може да оближе. Уверете се, че животните не могат да се ближат едно друго веднага след третирането.
Да се внимава съдържанието на пипетата или приложената доза да не попадне в очите или устата на третираното и/или друго животно.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните.
Избягвайте директен контакт с кожата, очите и устата. След употреба измийте старателно ръцете си. При неволно разливане върху кожата, веднага се измийте с вода и сапун. При неволно попадане в очите ги изплакнете обилно с вода.
Не пушете, не пийте и не яжте, докато работите с продукта.
Третираните животни не трябва да се пипат, докато не изсъхне мястото на апликацията.
На децата не трябва да се разрешава да играят с третираното животно, докато не изсъхне мястото на апликация. Ето защо е препоръчително животното да се третира вечерта.
Третираните животни не трябва да спят със собственика си, особено с децата.
Разтворителят на ProMeris може да зацапа някои материи, включително кожа, текстил, пластмаса и лакирани повърхности. След като приложите продукта изчакайте известно време да изсъхне, преди да позволите контакт на животното с позволяващи контакт с такива материи.

Странични реакции (честота* и важност):

Може да се наблюдава краткотрайна хиперсаливация, която се дължи на близане на мястото на третиране, непосредствено след приложението. Това не е признак за интоксикация и отшумява за няколко минути без допълнително лечение. Прилагайте така, че животните да не могат да ближат третираното място.
Прилагането на ветеринарномедицинския продукт може да доведе до местна временна поява на: омазняване, втвърдяване или настръхване на козината на третираното място. Може да се наблюдават и сухи остатъци. Това е нормално и напълно отшумява до 1 – 4 дни след третирането. Тези ефекти не се отразяват върху безопасността или ефикасността на ветеринарномедицинския продукт. В редки случаи може да възникне сърбеж по кожата на третираното място, който бързо преминава. В много редки случаи може да възникне временно опадане на космената покривка.

*- Много често (по време на един курс на лечение повече от 1 на 10 животни се проявяват странични реакция (и))
- Обичайно (повече от 1, но по-малко от 10 на 100 животни)
- Необичайно (повече от 1, но по-малко от 10 на 1000 животни)
- Редки (повече от 1, но по-малко от 10 на 10 000 животни)
- Много редки (по-малко от 1 животно на 10 000 животни, включително изолирани съобщения)

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене:

Може да се ползва по време на бреманност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не са известни

Доза и начин на приложение:

Дозировка:

Минималната препоръчителна доза е 40 мг метафлумизон/кг телесна маса, отговарящ на 0.20 мл /кг телесна маса. В долната таблица е определен размера на пипетите, която да се използва съобразно телесната маса на котката.
Теглото на котката в (кг)
Размер на пипетата, който трябва да се употреби Обем доза в (мл)
4 ProMeris за малки котки 0,80
4 ProMeris за големи котки 1,60

Начин на приложение:

Само за външно кожно приложение. (Spot-on).
Извадете пипетата от опаковката. Дръжте я отвесно, прегънете върха й по указаната пунктирана линия, докато се отчупи.
Приложете съдържанието на пипетата на едно единствено място върху кожата на котката на врата в основата на черепа.
Разтворете козината на врата на котката в основата на черепа, за да се види кожата. След това притиснете отвора до повърхността на кожата и изцедете пипетата до изпразване на съдържанието в нея.
Не прилагайте ветеринарномедицинският продукт по повърхността на космената покривка на котката.

Схема на третиране:
За да се получи оптимален контрол върху опаразитяването с бълхи, ветеринарномедицинският продукт трябва да се приложи в интервал от 4 до 6 седмици през активния сезон на бълхите или схемата на третирането да бъде съобразена с местната епизоотична обстановка.
Ветеринарномедицинският продукт ще предпази от опаразитяване с бълхи до 6 седмици след еднократно приложение в зависимост от нивото на опаразитеност на околната среда.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Не се наблюдават странични реакции при здрави котки и котенца над 8 седмична възраст, когато са третирани 7 пъти в интервали от по две седмици в дози 3 - 5 пъти по-големи от препоръчаната.

Карентен срок:

Не е необходим

Фармакологични особености:

След точково приложение на едно единствено място на горната част на врата в основата на черепа, метафлумизонът бързо се разнася по цялата повърхност на кожата. Максимална концентрация в козината достига между 1-я и 2-я ден след третирането и постепенно намалява 56 дни след третирането. Метафлумизонът се открива при изследване на козината и след 56-я ден от третирането. Тези резултати са постоянни при лабораторни проучвания на ефикасността показващи активност до 56 дни след третирането.
След точково приложение на едно единствено място на врата в основата на черепа, нивата на метафлумизона в плазмата са толкова ниски, че не позволяват да бъдат изчислени стандартните фармакокинетични параметри.

Фармацевтични особености:

Списък на помощните вещества:

Synperonic NCA 830
Dimethyl sulfoxide
Gamma-hexalactone

Несъвместимости:

Не са познати

Срок на годност:

Срок на годност на опакования за продажба ветеринарномедицински продукт:
3 години

Специални условия за съхранение на продукта:

Да не се съхранявава при температура над 25 градуса.

Вид и състав на първичната опаковка:

Продуктът е опакован в индивидуално дозирани непрозрачни пипети, препокрити отгоре с алуминиево фолио, като блистер. Предоставят се в опаковки от по 3 пипети в блистер, като в една картонена кутия има един или два блистера. Всички пипети в една кутия са от един и същи размер.
Кутия с 1 или 2 блистера с по 3 пипети x 0,80 мл.
Кутия с 1 или 2 блистера с по 3 пипети x 1,60 мл.
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Специални мерки за унищожаване на неизползвания продукт или остатъци от него, ако има такива:

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

 

прегледи 2490

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0879 801 808 и на електронната поща (натиснете тук)

Свързани продукти