Спрей за борба с летящи и пълзящи насекоми, 500 мл.

Спрей за борба с летящи и пълзящи насекоми, 500 мл.
В наличност

Цена: 7.15 лв.


Артикул код: 96315

За поръчки: (0879) 801 808

ДЕТРАЛ СПРЕЙ ЗА БОРБА С ЛЕТЯЩИ И ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ 500 мл.

Наименование на активното вещество: Делтаметрин 0.015 гр. / 100 гр.

Област на приложение: за борба с летящи насекоми (мухи) в битови помещения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение и др.

Категория на потребители: професионална и масова.

Група 3 Биоциди за борба с вредителите.
Подгрупа 18 Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги".

Рискови фрази (R-фрази):
Препаратът е вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

Начин на употреба:
Разклатете добре преди употреба. Дръжте опаковката вертикално. Пръскайте директно върху повърхността от разстояние 45 см.  до намокряне на повърхността като избягвате прекалено намокряне.
 
По време на пръскането в помещението да няма хора и домашни любимци, а хранителните продукти и напитки да бъдат покрити. Не се изисква затваряне на помещението след напръскваме. Да се прилага в добре проветрявано помещение.

Разходна норма: 5 л /100 м2. Обработката може да бъде повторена при необходимост.

Съвети за безопасност
Да се пази далече от достъп на деца.
Да не се вдишват парите. Да се използва само на проветриви места.
При звдишване или поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покоже етикета.

Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък!

Да не се допуска изпускане в околната среда!

Опаковка: 500 мл.

Марка: Bruer

прегледи 117

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0879 801 808 и на електронната поща (натиснете тук)

Свързани продукти