Ултразвуков уред срещу мишки, за 400 кв.м.

Ултразвуков уред срещу мишки, за 400 кв.м.
В наличност

Цена: 65.00 лв.


Артикул код: 96325

За поръчки: (0879) 801 808

УРЕД УЛТРАЗВУКОВ МОНДО ВЕРДЕ ПРОТИВ МИШКИ 400 кв.м.

Как работи RODENT RAUS DUAL?

Благодарение на модулираната емисия на ултразвук, чиято честота непрекъснато се променя, RODENT RAUS DUAL предизвиква смущения в слуховия апарат на мишките и плъховете, като в резултат ги прогонва от зоната, покрита от устройството. Променящите се честоти не позволяват на гризачите да привикнат към ултразвука, излъчван от RODENT RAUS DUAL. Този апарат не заменя традиционните средства за защита, намиращи се на пазара и предназначени да унищожават гризачите, обаче той предлага идеалното решение, когато Вие не желаете, или нямате възможност да използвате токсични вещества. Функцията, изпълнявана от него, е просто да държи вредителите на разстояние от обхванатата зона, правейки я извънредно неприятна за тях. Устройството може да бъде използвано навсякъде, включително в затворени помещения, тъй като то не съдържа химикали или опасни вещества. В резултат то е идеално за домове, мазета, офиси, гаражи, тавански помещения, складове за хранителни стоки и т.н. Ултразвукът, излъчван от апарата е доста мощен, извън обхвата възприеман от хора, кучета, котки и птици. Устройството не смущава телевизионния сигнал, радиото, аларми, пейсмейкъри и друго подобно оборудване. Апаратът покрива площ от около 400 квадратни метра, но наличието на препятствия или звукопоглъщащи материали може да намали неговата ефикасност. При няколко помещения или затворени площи се препоръчва използването на повече от едно устройство, тъй като мишките или плъховете могат да намерят временно убежище в помещение, което не е защитено от устройството. Препоръчва се на гризачите да се осигури път за бягство от обработваната зона. За най-добър резултат дръжте RODENT RAUS DUAL включен 24 часа в денонощие. Консумацията на електроенергия е незначителна (2 W).

Указания за употреба
Поставете RODENT RAUS DUAL върху площта, която ще се защитава. Включете го в контакта и вкарайте щекера в специалния отвор върху задната част на апарата. Тъй като ултразвукът не е доловим за човешкия слух, апаратът има бутон за проба, разположен близо до входа за щекера. Когато той бъде натиснат в продължение на 2-3 секунди, Вие ще можете да чуете звук като от свирка, което показва, че устройството работи. Освободете бутона и устройството ще започне да работи автоматично. Позиционирайте RODENT RAUS DUAL върху площта, която ще се обработва.

Предупреждения
Апаратът не трябва да се използва от хора (в това число деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, освен ако те не са наглеждани, или се използва със съдействието на лице, отговарящо за тяхната безопасност, снабдено с инструкциите как да използва устройството. Децата трябва да бъдат наглеждани, за да се уверите, че те не си играят с апарата. Не използвайте устройството за цели, различни от неговото предназначение. Пазете го извън достъпа на деца. Не отваряйте и не модифицирайте апарата. RODENT RAUS DUAL е предназначен изключително за приложение на закрито и във всички случаи трябва да бъде защитен от атмосферното влияние, както и от случаен контакт с вода. RODENT RAUS DUAL е електроуред и следователно трябва да бъде използван с необходимите предпазни мерки. Не отваряйте и не разглобявайте устройството. Не манипулирайте с уреда, докато той е свързан към мрежата и е включен. Преди преместване или манипулация го изключете от контакта и извадете щекера от входа за него.

Технически характеристики на RODENT RAUS DUAL

  • Консумирана мощност - 2 W;
  • Електрозахранване - 230V/50Hz/55 mA;
  • Електрозахранващо устройство - изходяща мощност 9 V DC - 200 mA;
  • Честота на ултразвука - от 30000 Hz до 65000 Hz, постоянно променяща се;
  • Ултразвуково налягане - 160 децибела;
  • Обхваната площ - приблизително 400 кв. метра.

Гаранция: 2 години.

Произведено в Китай за Mondo Verde Casa & Giardino S.r.l., Италия.

Производител: Mondo Verde

прегледи 25

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0879 801 808 и на електронната поща (натиснете тук)

Свързани продукти