Eкуест 2 % орален гел 14.8 г.

Този продукт не може да бъде закупен!

Eкуест 2 % орален гел 14.8 г.

Артикул код: 147

EQUEST орал гел е предназначен за лечение и профилактика на инфекции при коне и понита, причинени от чувствителни към Моксидектин видове.

Състав:

Активна субстанция: Моксидектин 18.92 мг

Ексципиенти: Бензил алкохол 37.84 мг, Динатриев Едетат 0.24 мг, Полоксамер 407,Симетикон,  Двуосновен натриев фосфат, Натриев дихидроген фосфат, Пропиленгликол, Полисорбат 80, Вода.

Фармацевтична форма:

Перорален гел с жълт цвят.

Терапевтични показания:

EQUEST орал гел е предназначен за лечение и профилактика на инфекции, причинени от чувствителни към Моксидектин видове като:

Големи стронгилиди:

 • Strongylus vulgaris (възрастни форми и артериални стадии)
 • Strongylus edentatus  (възрастни форми и висцерални стадии)
 • Triodontophorus brevicauda  (възрастни форми)
 • Triodontophorus serratus  (възрастни форми)
 • Triodontophorus tenuicollis (възрастни форми)

Малки стронгилиди (възрастни форми и интралуминални ларвни стадии)

 • Cyathostomum spp.
 • Cylicocyclus spp.
 • Cylicostephanus spp.
 • Cylicodontophorus spp.
 • Gyalocephalus spp.

Продуктът показва ефикасност срещу ранните (хипобиотични) L3 и (развиващите се) интрамукозни в стадия L4 малки стронгилиди.

Аскариди:

Parascaris equorum (възрастни форми и ларвни стадии)

Други видове:

 • Oxyuris equi (възрастни форми и ларвни стадии)
 • Habronema muscae  (възрастни форми)
 • Gasterophilus nasalis ( L2  и L3)
 • Gasterophilus intestinalis ( L2  и L3)
 • Strongyloides westeri(възрастни форми)
 • Trichostrongylus axei

Продуктът е ефективен в продължение на две седмици срещу малките стронгилиди. Потиска отделянето на яйца от малките стронгилиди в продължение на 90 дни. Продуктът е ефективен срещу (развиващи се) интрамускулни ларви 4-ти стадий на малките  стронгилиди. На 8-та седмица след третирането са елиминирани ранните (хипобиотични) ларви на малките стронгилиди, намиращи се в трети стадий на развитие.

Противопоказания:

Да не се прилага при млади кончета под 4 месечна възраст.
Да не се прилага при свръхчувствителност към активната субстанция или друго съединение от групата на милбемицините, или към някоя друга от субстанциите, съдържащи се в продукта.

Специални предпазни мерки при употреба:

За да се избегне предозиране, трябва да се подходи внимателно при определяне на дозата за кончета и особено  на  тези, които са с ниско тегло или младите понита.

Специални предпазни мерки за животните при употреба на продукта:

Не използвайте един и същ шприц, за да третирате повече от едно животно, независимо, че се отглеждат заедно и са в директен контакт едно с друго в едно и също помещение. Еквест е специално формулиран за употреба само при коне.

Ако се позволи на кучета и котки да оближат пастата или ако имат достъп до изхвърлен и празни шприц опаковки, моксидектин може да предизвика неблагоприятни реакции - неврологични признаци (като атаксия, мускулен тремор и конвулсии) и признаци от страна на храносмилателния тракт  (като хиперсаливация).

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на  животните:

Не пушете, не пийте и не яжте, когато боравите с продукта.
Да се избягва директния контакт с кожата и очите.
Употребата на предпазни ръкавици е препоръчителна.
Измийте си ръцете или всяка част, която е била в контакт с продукта след употреба.

Неблагоприятни реакции (честота и важност):

Рядко може да се наблюдава атаксия, депресия, коремна болка, мускулен тремор, отпусната долна устна и подута муцуна при младите животни. Тези неблагоприятни реакции са преходни и изчезват спонтанно.

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене:

Продуктът е безвреден за бременни или лактиращи кобили.

Взаимодействие с други ВМП и други форми на  взаимодействие:

Не са известни.

Доза и начин на приложение:

Еднократна перорална доза от 400 μg Моксидектин /kg т.м., като се използва градуиран шприц. Дръжте шприца с капачката, насочена наляво, така,че да виждате деленията на буталото (малки черни линии, като всяко деление отговаря на 25 кг т.м.).

Завъртете подвижното рамо, докато лявата му страна се изравни с делението на буталото, отговарящо на съответното тегло на животното. Използвайте скалата или за препоръчване е да претеглите вида животно, за да осигурите  прецизно дозиране. С един шприц може да се третира 700 кг кон.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:

Бързо отминаващи неблагоприятни реакции могат да възникнат, ако се даде 2 пъти по - голяма от препоръчаната доза на кончета и 3 пъти по - голяма доза на по възрастни животни.

Симптомите са депресия, загуба на апетит, атаксия и отпусната долна устна за 8 до 24 часа  след третирането. Не винаги се налага симпто матично лечение. Пълното възстановяване настъпва от 24 до 72 часа. Няма специфичен антидот.

Карентен срок:

Месо и вътрешни органи: 32 дни.

Несъвместимости:

Няма.

Срок на годност:

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години.
Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 6 месеца.

Специални условия за съхранение на продукта:

Да се съхранява при температура под 25°C.

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него:

Продуктът е токсичен за риби и водни организми. Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

Производител: ZOETIS

прегледи 2429

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0879 801 808 и на електронната поща (натиснете тук)

Свързани продукти