JBL Osmosis 120 /осмоза/

Този продукт не може да бъде закупен!

JBL Osmosis 120 /осмоза/

Артикул код: 13085

Система за обратна осмоза с фин филтър и допълнителен активен въглен.

Готов за свързване към водопроводната инсталация на 3/4".
Мембраната за обратна осмоза работи на база на нов сух метод и осигурява вода с много висока чистота.
Капацитет 136 литра за 24 часа при 24° C. Капацитет при реални условия: 60 - 100 литра.
Прецизен регулатор на водния поток.
Мерки за премахване на нежелани пестициди и хербициди от питейната вода.
1. С помоща на JBL Osmosis 120 над 95% от пестицидите и хербицидите са премахнати.
2. Ако пречистената вода се прекара през активен въглен преди да се използва, пестицидите и хербицидите са напълно премахнати.
Мерки за премахване на нежелани пестициди и хербициди от аквариумната вода.
1. В зависимост от нивото на pH на аквариумната вода да се използва:
A. За pH < 7.5 да се използва JBL Carbomec Active
B. За pH > 7.5 да се използва JBL Carbomec Ultra
Общата твърдост TH (GH) представлява количеството магнезиеви Mg2+ и калциеви Ca2+ соли йони разтворени във водата. Това е важен параметър за предоставяне на подходящи условия за рибките и начин на живот близък до естествения.
Повечето сладководни рибки обичайно живеят в меки води. В сладководните аквариуми, общата твърдост трябва да е между 5 и 20 °GTH, до като в градинските езерца трябва да бъде минимум 8-10 °GTH.
Общата твърдост не гарантира стабилизиране на pH нивото, за разлика от карбонатната твърдост, която от своя страна е част от общата твърдост!
В някои случаи карбонатната твърдост е възможно да бъде по-висока от общата и това не е нещо необичайно! Такъв е случая в езерото Малави и Tanganyika в източна Африка.
За получаване на подобни условия JBL предлага специални продукти: JBL AquaDur Malawi / Tanganyika.
Общата твърдост в сладководните аквариуми може да бъде повишена чрез:
1. Добавяне на JBL AquaDur plus (Повишава както общата твърдост TH (или GH) така и карбонатната CH (или KH)).
2. Добавяне на JBL AquaDur Malawi / Tanganyika (Повишава карбонатната CH, чрез общата TH).
Общата твърдост TH в градинските езерца може да бъде повишена чрез:
1. Добавяне на JBL Alkalon Combi (повишаване на CH и TH).
Общата твърдост TH в сладководен аквариум може да бъде намалена чрез:
1. Използване на оборудване за обратна осмоза JBL Osmose 120.
2. Частична смяна на водата с мека питейна вода.
От къде се появяват нитритите NO2- в аквариумите?
Нитритите са силно отровни. Те блокират транспорта на кислород чрез кръвта и предизвикват вътрешно задушаване. Получава се от бактериална декомпозиция на амоняка, а в последствие нитритите се разпадат до нетоксични нитрати NO3-. Ако концентрацията на нитрити надвишава 0.1 mg/l, бактериалното разпадане на азота (азотен цикъл) е сериозно увреден или не съществува. Причина за това може да е лечение с антибактериални медикаменти или новостартиран аквариум.
Методи за намаляване на нитритите в питейната вода:
1. Да се обработи водата с JBL Osmose 120 - система за обратна осмоза. Тя премахва над 90% от нитратите в питейната вода (При 25°C температура на водата и налягане минимум 3 Bar).
2. Водата да се прекара през йонообменна смола JBL NitratEX, поставена в кошниците или филтърните отделения на външния филтър.
Методи за намаляване на нитритите в градинските езерца:
1. Регулярна частична смяна на водата (1/5 от водата на месец)
2. Обработка на прясната вода с JBL Aqualon.
3. Поставяне на JBL PondPurKoi във филтъра. Това представлява специален филтърен пълнеж за намаляване на нитратите за няколко месеца.
4. Да се избягва употребата на торове съдържащи нитрати за градинските езерца.
5. Да се насели езерцето с подходящо количество риби в зависимост от размера му. Да се хранят разумно според техните изисквания!
Методи за намаляване на нитритите в сладководни аквариуми:
1. Съществена смяна на водата 1/3 до ½ от обема на аквариума.
2. Обработка на водата с JBL Biotopol.
3. Активиране на филтъра с JBL Filterstart.
4. Добавяне на JBL ClearMec plus във филтъра. Това е филтриращ материал, който премахва нитрати и нитрити от водата.
5. Идентифициране на проблема и отстраняването му: некачествена храна, храна в по-големи количества, пренаселен аквариум, употреба на антибактериални медикаменти.
Методи за намаляване на нитрити в соленоводни аквариуми:
1. Съществена смяна на водата 1/3 от обема на аквариума.
2. Обработка на водата с JBL BioMarol.
3. Ако питейната вода съдържа нитрати - да се използва система за обратна осмоза JBL Osmosis 120 или йонообменна смола JBL NitratEX.
4. Идентифициране на проблема и отстраняването му: премахване на мъртви риби, почистване на замърсители, проверка на филтъра и други.
5. Активиране на филтъра с JBL Filterstart.
6. Добавете микроалги за елиминиране на нитратите от водата.
7. Добавете JBL BioNitrat EX във филтъра. За соленоводни аквариуми, активен въглен JBL Carbomec Ultra трябва да се постави след JBL BioNitrat EX за да може да се филтрират всички остатъци освободени от JBL BioNitrat EX.
8. Да се добавят повече живи камъни.
9. Да не се премахва твърде много алги за кратко време.
Амоняка / амониевия йон е първият отпаден продукт от азотния цикъл в аквариумите. Това включва протеини, които се разпадат от нитрифициращите бактерии (heterotrophic bacteria) в амоняк. Отпадъците от рибите и гниещата храна също предизвиква повишаване на концентрацията на амоняк. Амониевият йон не е толкова опасен, но при повишаване на pH той се превръща в амоняк, който е значително силно отровен за аквариумните обитатели. Ако се появят симптоми на натравяне (в аквариумите или градинските езерца) е разумно освен извършването на тест за амоняк/амониев йон да се направи и тест за нитрити NO2-. В описанието на JBL теста за амоняк/амониев йон се съдържа и таблица за съотношението амоняк / амониев йон в зависимост от pH. Ако се установят нива над 0.25 мг/л амоняк (!) нивото на pH трябва незабавно да бъде намалено леко за да се намали концентрацията на амоняк за сметка на амониев йон. Амониевият йон се препоръчва да бъде дълготрайно отстранен с JBL AmmoEX, а също и с бактериален активатор например JBL Denitrol (нитрифициращи бактерии, които се грижат за декомпозирането на замърсителите). След лечение с медикаменти, колониите нитрифициращи бактерии обикновено са напълно унищожени и допълнителното въвеждане на нитрифициращи бактерии (например с JBL Filterstart) би ускорило въстановяването на азотния цикъл в аквариума.
Процесът на разпад (минерализация) на органичните вещества в аквариумите (храна, гниещи растения, рибни остатъци) включва етапи на преминаване през амоняк/амониев йон, през нитрити до нитрати. За всяко от тези преобразувания само определени бактерии са отговорни. За правилно работещ азотен цикъл в аквариумите нивото на амоняк и нитрити е минимално (до 0.2мг/л), което показва баланса на цикъла.
За предотвратяване на проблеми породени от евентуалната поява на високи нива на амоняк / амониев йон се препоръчва: използване на подходящ филтриращ пълнеж за биологична филтрация, икономично хранене, малък брой риби в по-голям обем вода.

Производител: JBL

прегледи 176

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0879 801 808 и на електронната поща (натиснете тук)

Свързани продукти