JBL Testlab Marin /професионален тестов комплект за анализ на различни показатели на солена вода/

Този продукт не може да бъде закупен!

JBL Testlab Marin /професионален тестов комплект за анализ на различни показатели на солена вода/
JBL Testlab е професионален комплект тестове за соленоводни аквариуми. Комплекта включва тестове за измерване на: KH, pH 7.4-9.0, Mg-Ca, NH4, NO2, NO3, PO4, SiO2, Cu.
Карбонатна твърдост (KH): Бърз тест за определяне на карбонатната твърдост или на противокиселиният капацитет на солената или сладка вода.
pH 7,4-9,0: Тестовия комплект JBL pH Test Set 7.4-9.0 може да се използва за точно измерване и редовно следене на нивото на pH в солена вода и слабо алкална сладка вода, каквато изискват например от езерото Малави. Благодарение на компенсиращата процедура разработена от JBL, точни и надеждни резултати могат да се получат и при леко обезцветена вода, например по време на лечение на болести.
Магнезий/Калций: Тестовия комплект JBL Mg+Ca е лесен за употреба капков тест за измерване на съдържанието на магнезий и калций в солена вода. Тъй като съдържанието на магнезий може да бъде измерено само като се отчете сумарно съдържанието на магнезий и калций, и двата теста са събрани в обща опаковка. Съдържанието на магнезия може да се определи като се извади съдържанието на калция от общата сума на Mg + Ca.
Амоняк (NH4): За измерване и рутинен контрол на съдържанието на амоняк в солена и сладка вода в обхват от 0.25 -6.0мг/л. Специално разработения от JBL метод позволява точно, прецизно измерване и постигане на надеждни резултати дори в леко помътнена аквариумна вода, причинено например от медикаментозно лечение.
Нитрити NO2 : За измерване и рутинен контрол на съдържанието на нитрити в солена и сладка вода в обхват от 0.025 до 1.0мг/л. Специално разработения от JBL метод позволява точно, прецизно измерване и постигане на надеждни резултати дори в леко помътнена аквариумна вода, причинено например от медикаментозно лечение.
Нитрати NO3 : За измерване и рутинен контрол на съдържанието на нитрати в солена и сладка вода в обхват от 5 -120мг/л. Специално разработения от JBL метод позволява точно, прецизно измерване и постигане на надеждни резултати дори в леко помътнена аквариумна вода, причинено например от медикаментозно лечение.
Фосфати PO4 sensitiv: За измерване и рутинен контрол на съдържанието на фосфати в солена и сладка вода в обхват от 0.05 -1.8мг/л. Специално разработения от JBL метод позволява точно, прецизно измерване и постигане на надеждни резултати дори в леко помътнена аквариумна вода, причинено например от медикаментозно лечение. Поради високата чувствителност на теста предстоящата опасност от прекомерно високото съдържание на фосфати във водата може да се открие в много ранен стадий, което позволява навременно взимане на мерки.
Силикати SiO2: За измерване и рутинен контрол на съдържанието на силикати в солена и сладка вода в обхват от 0.2 - > 6мг/л. Специално разработения от JBL метод позволява точно, прецизно измерване и постигане на надеждни резултати дори в леко помътнена аквариумна вода, причинено например от медикаментозно лечение. Всяко възможно смущение предизвикано от съдържанието на фосфати във водата може лесно да се премахне чрез забавено добавяне на реагент 2.
Мед Cu: За измерване и рутинен контрол на съдържанието на мед в солена и сладка вода в естествена вода, в обхват от 0,15-0.2 мг/л. Специално разработеният от JBL метод позволява точно и прецизно измерване и постигане на надеждни резултати, дори в леко помътнена аквариумна вода, причинено например от наличието на торфни филтърни материали или проведено медикаментозно лечение.

Производител: JBL

прегледи 18

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0893 376 705 и на електронната поща (натиснете тук)

Свързани продукти