SeaChem Matrix Carbon ™

Този продукт не може да бъде закупен!

SeaChem Matrix Carbon ™

SeaChem Matrix Carbon ™ е един наистина уникален активен въглен. Той е оформен като сферични топчета за постигане на оптимални хидродинамични свойства. Това позволява максимално взаимодействие с водния поток , допълнително благоприятствано и от високата плътност на макропорестата контактна повърхност. Matrix Carbon ™ е с много ниско съдържание на пепел и минимално въздействие върху рН. Дори когато се добавя към дестилирана вода, рН не се повишава над 7.0. Макар че всички въглеродни атоми съдържат фосфат, независимо от неверните твърдения на производители за противното, MatrixCarbon ™ има най-ниското откриваемо разтворимо съдържание на фосфати от всички основни тествани въглеродни марки. Matrix Carbon ™ превъзхожда другите въглени от висок клас с общ капацитет за отстраняване на аквариумна органична материя, скорост на адсорбция, и продължителност на използване най-малко два пъти.

 

Защо MatrixCarbon е различен?

 

Въглеродът обикновено се счита за химически филтър, но всъщност това не е точно така. В действителност по-точно е да се каже, че представлява механичен филтър, но това е само в състояние на механично филтриране на обекти с молекулен размер. Той функционира, чрез изключително малки пукнатини и цепнатини, наречени макропори и микропори. Микропорестите въглени премахват предимно метали и по-малки йони (като микроелементи) и са най-подходящи за филтриране на въздуха, до като макропорестите въглени премахват предимно по-големи органични молекули (като азотни отпадъци) и са най-подходящи за филтриране на вода.

 
Съставките, от които се произвежда въглерода определят дали той ще бъде с макро или микропореста структура. Въглени, направени от кокосови черупки и други органични продукти формират микропорест въглерод, до като въглеродът, направен от битуминозни въглища формира макропорест въглерод. Matrix Carbon ™ е изработен от битуминозни въглища, което го характеризира като макропорест въглерод. Това е единственият сферичен въглерод на пазара, благодарение на което достига до максимален дебит на филтрация. Оразмерен е така, че да се позволи пълно проникване на вода във всяка една сфера, но не и прекалено малък, за да излиза от филтърната торбичка. Всички въглеродни атоми съдържат фосфат. Въпреки това фосфатите не идват от промиване на въглерода с фосфорна киселина. Повечето въглероди се промиват със сярна киселина. Фосфатът се съдържа в пепелта на въглеродния източник. Основната цел на киселинното измиване е да бъде премахната пепелта. Поради хидродинамичните свойства на MatrixCarbon, количеството на отстранената пепел е повече, отколкото всеки друг подобен продукт на пазара. Ето защо, MatrixCarbon съдържа и най-ниското съдържание на разтворим фосфат на пазара.

Производител: Seachem

прегледи 132

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0893 376 705 и на електронната поща (натиснете тук)

Свързани продукти