SilicatEx – Филтърен материал премахващ силикати и фосфати

Този продукт не може да бъде закупен!

SilicatEx – Филтърен материал премахващ силикати и фосфати

Артикул код: 13301

 

Филтърен материал, при проблеми с диатомея алгае. Премахва основните хранителни вещества на на алгае – силикати и фосфати

Филтърни гранули за сигурно премахване на силикатите от сладка и солена вода. Унищожава основните хранителни вещества на диатомеята (кафяво оцветяване), които се появяват най-често при добавяне на нова вода в аквариума. Следете нивото на SiO2 чрез JBL SiO2 Silicate Test. Елиминира фосфатите, като по този начин ограничава растежа на другите нежелани водорасли. Лесен за употреба. Подходящ за всички филтри на JBL от серията Cristal Profi, както и за всички други филтри с контейнери за филтърен материал. Създава условия, близки до естествените. Разрешава проблемите с диатомея фитопланктон /нежелани водорасли/. Премахва силикатите и фосфатите - хранителните вещества на нежеланите водорасли. Подходящо за сладка и солена вода. Абсорбира до 5000мг SiO2 /За 200-400л

 

 

 

 

Как се появяват силикатите във водата?

Силицият е един от най-разпространените елементи в света. В резултат от разрушаването на силикатните скали, силицият се отделя на повърхността на земята и в подпочвените води под формата на силикати. В зависимост от състава на скалите в различните райони водата съдържа различно количество разтворени силикати (в някои райони до 40мг/л, а в някои случаи и повече). Силикатите не са токсични, поради което няма никакви изисквания по отношение на тяхното ниво в питейната вода.

 

 

Какво е значението на силикатите за аквариума?

Силикатите служат като хранително вещество за водораслите (диатомията), някои водни растения (например: hornwort), както и на някои гъби (например: Tetraxonida) и много други безгръбначни. Когато стартирате нов аквариум, първият знак за колонизацията е кафяво оцветяване от водорасли (диатомия). Тези водорасли са леко грапави на пипане, лесно разпознаваеми от слузестите водорасли. Това оцветяване изчезва, когато аквариума се страртира и се установи естествено съревнование между водораслите и други микроорганизми.

Също така това значителнo намалява количеството на силикати във водата. Пречиствайки водата чрез JBL SilicatEx, предпазвате аквариума от появата на нежелани водорасли. Всяка поява на диатомeя изчезва, когато филтрирате с JBL SilicatEx.

 

 

Ние препоръчваме следните количества:

За сладка вода: приблизително 1мг/л до 2мг/л

За солена вода: максимално 1мг/л

 

Важно: Ако оцветяването не намалее до 2 седмици след като използвате JBL SilicatEx, съвсем сигурно е, че оцветяването не се дължи на наличието на диатомeя, а на някаква друга бактерия, която не използва силикати като изграждащ материал. Не е възможно, от научна гледна точка, чрез премахването на силикатите да се премахне тази бактерия (червеникаво или синкаво оцветяване обикновено се отнася за слузестите водорасли). Това оцветяване може да се премахне чрез повишаване на редукцията на окисляване и премахване на органичните хранителни вещества (сифониране на утайката, даване на по-малко храна и т.н.)

Нужно е да се спомене, че диатомeя, както и всички останали нежелани водорасли, имат нужда също от фосфати като хранително вещество. В аквариуми със значително ниво на силикати, нивото на фосфати е много ниско. Поради което диатомeя не се образува.

JBL SilicatEx абсорбира фосфатите, като по този начин намалява 2 жизненоважни хранителни вещества на диатомията. Основните хранителни вещества и за другите нежелани водорасли също се елиминират.

 

Употреба: Поставете JBL SilicatEx в торбичката за филтърен материал и изплакнете за кратко под течаща вода. При използване на външни филтри от серията СРе на JBL отстранете централната част на една или повече от гъбите (F3 в описанието на филтъра) и поставете JBL SilicatEx, както е в торбичката, в останалия вече празен кръг. За други външни филтри – поставете торбичката с JBL SilicatEx между два слоя гъби или филтърна вата. При филтри на JBL от серията СРi поставете JBL SilicatEx директно в контейнера за филтърен материал, наличен като аксесоар, изплакнат за кратко под течаща вода. Поставете контейнера за филтърен материал в най-долния модул на филтъра. JBL SilicatEx може да се използва в други филтри само, ако е осигурено използването на обемни филтърни материали.

Биологичните колонии по повърхността на продукта могат да намалят абсорбиращата способност на JBL SilicatEx. Ето защо след една – две седмици на употреба, материалът трябва да се изплакне под течаща вода, изтривайки леко гранулите, за да се премахнат заселилите се биологичните колонии по повърхността му. Високите нива на фосфати във водата намаляват способността на JBL SilicatEx да абсорбира силикатите.

Сменете, когато JBL SiO2 тест и JBL PO4 тестовете не дават повече показания за намаляване нивата на силикати или фосфати.

 
SilicatEx - се предлага в разфасовки от : 500 гр.

Производител: JBL

прегледи 125

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0879 801 808 и на електронната поща (натиснете тук)

Свързани продукти